Powrót

chwarszczany

Chwarszczany.

Kaplicę zbudował zakon rycerski templariuszy w XIII wieku. Po kasacie zakonu w 1312 r., majątek templariuszy przejął zakon rycerski joannitów. Przez kilka lat XV wieku teren komandorii wraz z kaplicą był w posiadaniu zakonu krzyżackiego. Kościół w Chwarszczanach jest więc jednym z niewielu zabytków użytkowanych w swej historii przez trzy najważniejsze zakony rycerskie. Po przeniesieniu komandorii joannickiej do Świdwina w 1540 r., na obszarze klasztornym powstał folwark domeny państwowej. Pierwotnie, w połowie XIII w., wybudowano granitową, romańską świątynię. Ze względu na jej skromny charakter ok. 1280r. wzniesiono kolejną, zachowanądo dnia dzisiejszego. Jest to budowla ceglana, gotycka z fragmentem romańskiej fasady, założona na planie podłużnym, zamkniętym wielobocznie. Wnętrze nakryte jest sklepieniami krzyżowo-żebrowymi. Bryłę kaplicy opinają masywne przypory, a w fasadzie znajdują się dwie wieże. Architektura kaplicy odnosi się do militarnego charakteru zakonu. Cennym elementem wystroju jest zespół średniowiecznych malowideł ufundowanych przez joannitów. Kaplica znalazła się na liście 100 najważniejszych zabytków architektury w Polsce, sporządzonej w 2001 r. przez Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie. W 2005 r., w celu między innymi renowacji kaplicy zakonnej, na miejscu dawnej średniowiecznej komandorii założono pierwszy w województwie zachodniopomorskim Park Kulturowy Chwarszczany. W ramach Parku ochroną objęto wartości krajobrazowe, zabytki architektury, ziemne warstwy kulturowe. Na terenie Parku organizowane są wydarzenia o charakterze naukowym, kulturalnym, edukacyjnym i turystycznym

Chwarszczany pałac dwór templariusze Chwarszczany pałac dwór templariusze Chwarszczany pałac dwór templariusze Chwarszczany pałac dwór templariusze Chwarszczany pałac dwór templariusze Chwarszczany pałac dwór templariusze Chwarszczany pałac dwór templariusze Chwarszczany pałac dwór templariusze Chwarszczany pałac dwór templariusze Chwarszczany pałac dwór templariusze Chwarszczany pałac dwór templariusze


Pokaż widok na większej mapie