Powrót

stanowice dwór pałac

Stanowice gm. Bogdaniec, pow. gorzowski

Założenie pałacowo-folwarczne usytuowane jest w północno-zachodniej części wsi, opodal kościoła o metryce średniowiecznej. Wieś posiada układ przestrzenny w formie ulicówki. Założenie zlokalizowane jest po północnej stronie drogi prowadzącej do Stanowiczek.

Pałac powiązany jest po stronie zachodniej z parkiem krajobrazowym o powierzchni liczącej ok. 9 ha. Według opisu z 1939 roku w parku między dwoma stawami znajdował się wzniesiony w 1830 roku grobowiec. Dwa dalsze stawy znajdują się przed frontem pałacu, po stronie południowej i południowo-zachodniej. Dziedziniec folwarczny, wyznaczony budynkiem pałacu oraz w głównej mierze historycznymi zabudowaniami gospodarczymi i przemysłowymi, jest w części brukowany. Stanowice to miejscowość o genezie średniowiecznej, o której najstarsza wzmianka pochodzi z 1300 roku, kiedy to margrabia Albrecht III nadał wieś cystersom kołbackim jako uposażenie dworu w Mironicach (Crewersdorp). W okresie średniowiecznym i nowożytnym dobra stanowickie znajdowały się w posiadaniu znakomitych rodów rycerskich i szlacheckich. Przedstawiciele rodu von der Marwitz wznieśli w Stanowicach dwór datowany na przełom XVII i XVIII wieku. Budynek ten został gruntownie przebudowany w 2. poł. XVIII wieku z inicjatywy radcy wojennego Wilhelma Gottfrieda Bavera. W 1812 roku właścicielem majątku został radca domeny Karl Ferdinand von Empich, który następnie przekazał go w testamencie zarządcy dóbr Martinowi Gottliebowi Treichelowi. Obecny kształt budowli, reprezentujący cechy eklektyzmu z przewagą form neorenesansowych, pochodzi z lat 1870-1871 i wiąże się z przebudową oraz rozbudową jaka miała miejsce z inicjatywy ówczesnego właściciela dóbr ziemskich Carla Treichela. Wzniesiono wówczas dwa nowe skrzydła oraz dominantę w formie wieży. Kolejnym właścicielem dóbr został w 1898 roku Georg Treichel, który w 1912 roku otrzymał indygenat szlachecki. Dobra stanowickie znajdowały się w rękach tej rodziny do 1945 roku. Pałac przetrwał działania wojenne w stanie nienaruszonym, jednak po 1945 roku zniszczeniu lub rozproszeniu uległ jego wystrój oraz wyposażenie wnętrz. Park pałacowy wobec braku opieki oraz rabunkowej gospodarki uległ w znacznej mierze dewastacji. W okresie powojennym w budynku pałacu umieszczono biura PGR w Baczynie - Zakład Rolny w Stanowicach. Na piętrze korpusu głównego założono przedszkole, natomiast w skrzydłach zlokalizowano mieszkania pracownicze, zlikwidowane ostatecznie w 1976 roku. Założenie pałacowo-parkowe wraz z folwarkiem w Stanowicach znajduje się aktualnie w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Gorzowie i jest dzierżawione przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. W planach jest kompleksowa rewaloryzacja założenia i adaptacja do funkcji administracyjnych, konferencyjnych oraz gospodarczych. Budynek pałacu w swym obecnym kształcie jest wynikiem przebudowy i rozbudowy z lat 70. XIX wieku. Obiekt jest murowany z cegły ceramicznej na kamiennym cokole, o tynkowanych elewacjach. Budynek składa się z korpusu głównego oraz skrzydeł wschodniego i zachodniego wraz z wieżą o strzelistym hełmie. Korpus budowli jest podpiwniczony, dwukondygnacyjny, nakryty dachem kopertowym o niewielkim nachyleniu połaci dachowych. Elewacje posiadają zróżnicowaną kompozycję, akcentowaną boniowaniem, gzymsami cokołowymi, międzykondygnacyjnymi i koronującymi oraz architektonicznym opracowaniem otworów okiennych i drzwiowych. W elewacji wschodniej znajduje się pseudoryzalit z naczółkiem oraz ryzalit z oknem weneckim. Zachodnie skrzydło akcentowane jest obustronnie pseudoryzalitami zwieńczonymi neorenesansowymi szczytami i lukarnami z wolutami. W dwóch schodkowych szczytach, w kolistym polu, umieszczony jest herb von Treichelów. Trzykondygnacyjna wieża zwieńczona czteropołaciowym hełmem krytym łupkiem. Pomieszczenia pałacu zakomponowane zostały w układzie dwutraktowym, przy czym trakt frontowy jest głębszy z charakterystycznym układem amfiladowym. Dostęp do wnętrza stanowią wejścia w elewacji południowo-wschodniej, południowo-zachodniej i północno-wschodniej korpusu głównego, północno-wschodniej skrzydła zachodniego oraz w przyziemiu wieży. Pomieszczenia piwniczne zostały sklepione odcinkowo na belkach stalowych. Wnętrza nakryte są stropami belkowymi z podsufitką z desek na matach trzcinowych. Konstrukcja więźby dachowej jest historyczna, w typie krokwiowo-płatwiowa z nieregularnym wzmocnieniem kleszczowym. Historyczna stolarka okienna znajduje się jeszcze w południowo-wschodniej elewacji, gdzie występują okna z końca XIX wieku, skrzynkowe o zróżnicowanej kompozycji. Z historycznego wystroju wnętrz pałacu zachowały się: drewniane boazerie, klatka schodowa w korpusie budowli, drewniana podłoga deskowa i parkiet oraz posadzka z ośmiokątnych płytek ceramicznych, stolarka drzwiowa z supraportami, a także sztukatorski wystrój sufitów w części pomieszczeń. W architekturze pałacu wskazuje się przynajmniej cztery fazy budowlane. Pierwsza z nich datowana na przełom XVII i XVIII wieku, czytelna jest w obrysie korpusu głównego z dwoma tylnymi pseudoryzalitami. Rozmieszczenie pomieszczeń oraz kompozycja elewacji zostały zmienione w kolejnej fazie budowlanej - w 2. poł. XVIII wieku, kiedy to wprowadzono amfiladowy układ wnętrz traktu frontowego wraz z salą o ściętych narożnikach. W trzeciej fazie, przypadającej na połowę XIX wieku, nadbudowano budynek o mezzanino i nadano nowy wyraz architektoniczny fasadzie, zmieniając kształt otworów okiennych oraz podkreślając centralną oś budynku płaskim tympanonem z okulusowymi wnękami. W czwartej fazie, datowanej na lata 1870-1871, rozbudowano wschodni ryzalit w skrzydło oraz dostawiono skrzydło zachodnie wraz z wieżą. Zarazem zmieniono częściowo układ pomieszczeń, dostosowując je pod względem komunikacyjnym i funkcjonalnym do nowo wybudowanych skrzydeł. W latach 50. XX wieku przeprowadzono remont i adaptację pałacu, wprowadzając nowe ściany działowe. Zlikwidowano kominek w sieni, otynkowano fasadę, zaś główny korpus w miejsce łupku pokryto papą. Niepowodzeniem zakończyły się prace polegające na osuszeniu podpiwniczonej części pałacu. Ponadto przeprowadzono prace tynkarskie w elewacji południowo-wschodniej korpusu głównego i elewacji północno-wschodniej skrzydła zachodniego. W 1991 roku wymieniono pokrycie dachowe skrzydła zachodniego, wprowadzając blachę ocynkowaną. Ostatnią inwestycją, mającą miejsce w latach 90. XX wieku, było niewprawne otynkowanie elewacji wschodniej budynku.

Stanowice pałac dwór gorzów Stanowice pałac dwór gorzów Stanowice pałac dwór gorzów Stanowice pałac dwór gorzów Stanowice pałac dwór gorzów Stanowice pałac dwór gorzów Stanowice pałac dwór gorzów Stanowice pałac dwór gorzów Stanowice pałac dwór gorzów Stanowice pałac dwór gorzów Stanowice pałac dwór gorzów Stanowice pałac dwór gorzów Stanowice pałac dwór gorzów Stanowice pałac dwór gorzów Stanowice pałac dwór gorzów Stanowice pałac dwór gorzów Stanowice pałac dwór gorzów Stanowice pałac dwór gorzów Stanowice pałac dwór gorzów Stanowice pałac dwór gorzów Stanowice pałac dwór gorzów Stanowice pałac dwór gorzów Stanowice pałac dwór gorzów Stanowice pałac dwór gorzów Stanowice pałac dwór gorzów Stanowice pałac dwór gorzów Stanowice pałac dwór gorzów Stanowice pałac dwór gorzów


Pokaż mape na większej mapie